ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแหลมงอบ พ.ศ. 2561 - 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน)18 ต.ค. 2565
2รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแหลมงอบ(พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่2 (รอบ12 เดือน)19 ต.ค. 2564
3รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ ทต.แหลมงอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่2(รอบ 12 เดือน)7 ต.ค. 2563
4จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง2 ต.ค. 2563
5รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ ทต.แหลมงอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256211 ต.ค. 2562
6บันทึกรายงานผลการดำเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม3 ต.ค. 2562
7โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความโปร่งใสในการปฎิบัติงาน ปี ๒๕๖๑30 ต.ค. 2561
8บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต8 ต.ค. 2561
9โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความโปร่งใสในการปฎิบัติงาน ปี ๒๕๖๑31 ก.ค. 2561
10ประกาศ เรื่อง จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปี 25615 มิ.ย. 2561
11บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลแหลมงอบ16 ก.พ. 2561
12ประกาศ เรื่อง จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง4 ก.ค. 2560
13โครงการป้องกันการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ฯ20 มิ.ย. 2560
14บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 256019 มิ.ย. 2560
15MOU-ว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน2 ก.พ. 2560
16รายงานผลโครงการป้องกันการทุจริตและปราบปรามการทุจริต และเสร็มสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแหลมงอบ17 ก.ค. 2558

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
145
เมื่อวานนี้
227
เดือนนี้
6,002
เดือนที่แล้ว
6,223
ปีนี้
54,041
ปีที่แล้ว
40,875
ทั้งหมด
114,349
ไอพี ของคุณ
18.207.160.97
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 145 227 6,002 6,223 54,041 40,875 114,349 18.207.160.97