ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1แนวทางปฏิบัติ พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.25651 ก.ค. 2565
2แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่่วไป)27 ม.ค. 2565
3แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ)27 ม.ค. 2565
4แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น)27 ม.ค. 2565
5คู่มือแบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ26 ม.ค. 2565
6คู่มือการปฎิบัติงาน30 ต.ค. 2563
7คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-193 พ.ค. 2563
8มาตรการลงโทษทางวินัยของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบฯ 256331 ต.ค. 2562
9มาตรการการให้รางวัลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบฯ 25638 ต.ค. 2562
10กำหนดระยะเวลาลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25634 ต.ค. 2561
11คู่มือการปฏิบัติงานบำเหน็จนำบาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น17 พ.ย. 2560
12คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลแหลมงอบ17 พ.ย. 2560
13คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น17 พ.ย. 2560
14มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลแหลมงอบ14 พ.ย. 2560
15กำหนดระยะเวลาลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ปี25583 มี.ค. 2558

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
152
เมื่อวานนี้
227
เดือนนี้
6,002
เดือนที่แล้ว
6,223
ปีนี้
54,041
ปีที่แล้ว
40,875
ทั้งหมด
114,349
ไอพี ของคุณ
18.207.160.97
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 152 227 6,002 6,223 54,041 40,875 114,349 18.207.160.97