ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1บันทึกรายงานการประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256525 พ.ค. 2565
2รายนงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256428 เม.ย. 2565
3รายงานผลการดำเนินงานตามโครงกา่รใฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแหลมงอบ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลแหลมงอบ22 เม.ย. 2565
4รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิืทธิภาพคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 256522 เม.ย. 2565
5รายงานผลการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร"22 เม.ย. 2565
6บันทึกรายงานการประชุม คณะผู้บริหาร ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256516 มี.ค. 2565
7บันทึกรายงานการประชุม คณะผู้บริหาร ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือนมกราคม 256517 ก.พ. 2565
8บันทึกรายงานการประชุม คณะผู้บริหาร ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 18 ม.ค. 2565
9 บันทึกรายงานการประชุม คณะผู้บริหาร ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม22 ธ.ค. 2564
10รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน31 ส.ค. 2564
11รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 256428 มิ.ย. 2564
12รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือน มกราคม 256419 พ.ค. 2564
13รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 256318 ธ.ค. 2563
14รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 256315 ต.ค. 2563
15รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 256318 มิ.ย. 2563
16รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 256315 พ.ค. 2563
17รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 256314 พ.ค. 2563
18รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 256317 มี.ค. 2563
19รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 256317 มี.ค. 2563
20รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือนมกราคม 256328 ม.ค. 2563

1 2 3 4 5.....   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
98
เมื่อวานนี้
110
เดือนนี้
310
เดือนที่แล้ว
3,091
ปีนี้
3,401
ปีที่แล้ว
40,875
ทั้งหมด
63,709
ไอพี ของคุณ
3.222.251.91
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 98 110 310 3,091 3,401 40,875 63,709 3.222.251.91