ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เจตนารมณ์ เรื่องสุจริตโปร่งใส เทศบาลตำบลแหลมงอบใสสะอาด 2566 และงดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (์์No Gift Policy)26 ม.ค. 2566
2ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256217 ม.ค. 2566
3ประกาศกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 256617 ม.ค. 2566
4ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 (งวดที่12)23 พ.ย. 2565
5ประกาศ เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25666 ต.ค. 2565
6ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 255676 ต.ค. 2565
7ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือองค์กรและสถานประกอบการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ6 ต.ค. 2565
8ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนเดือน กันยายน 2565 ครั้งที่ 16 ต.ค. 2565
9ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 25655 ก.ค. 2565
10ประกาศ เรื่องการประมูลให้เช่าร้านค้า(ซุ้ม)ของเทศบาลตำบลแหลมงอบ1 มิ.ย. 2565
11ประกาศ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเช่าร้านค้า (ซุ้ม) จำหน่ายสินค้า31 พ.ค. 2565
12ประกาศ เรื่อง วาระเทศบาลตำบลแหลมงอบขจัดความยากจนและพัฒาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพออเพียง29 มี.ค. 2565
13ประกาศ ให้ใช้ระเบี่ยบว่าด้วยการใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ของ ทต.แหลมงอบ พ.ศ. 25659 มี.ค. 2565
14ประกาศ รับสมัครสมาชิกสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเทศบาลตำบลแหลมงอบ9 มี.ค. 2565
15คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล3 มี.ค. 2565
16คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด3 มี.ค. 2565
17ประกาศ การรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมงอบ ประจำปีการศึกษา 25658 ก.พ. 2565
18ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมงอบ(ต่อจากโครงการเดิม)โดยวิธีคัดเลือก1 ก.พ. 2565
19ประกาศประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้่าง (ภ.ด.ง.1) ประจำปี พ.ศ. 256531 ม.ค. 2565
20ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564)27 ม.ค. 2565

1 2 3 4 5.....   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
98
เมื่อวานนี้
110
เดือนนี้
310
เดือนที่แล้ว
3,091
ปีนี้
3,401
ปีที่แล้ว
40,875
ทั้งหมด
63,709
ไอพี ของคุณ
3.222.251.91
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 98 110 310 3,091 3,401 40,875 63,709 3.222.251.91