ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง12 ก.ย. 2566
2ประกาศการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)21 ก.ค. 2566
3ประกาศ เรื่องการใช้ตราเครื่องหมายประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมงอบ18 ก.ค. 2566
4ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนกรรมการชุมชน วัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน29 พ.ค. 2566
5ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาลตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด10 พ.ค. 2566
6ประกาศ เรื่องอนุญาตให้ลาออกจากการเป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ16 ก.พ. 2566
7ประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาลตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด7 ก.พ. 2566
8ประกาศ เจตนารมณ์ เรื่องสุจริตโปร่งใส เทศบาลตำบลแหลมงอบใสสะอาด 2566 และงดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (์์No Gift Policy)26 ม.ค. 2566
9ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256217 ม.ค. 2566
10ประกาศกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 256617 ม.ค. 2566
11ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 (งวดที่12)23 พ.ย. 2565
12ประกาศ เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25666 ต.ค. 2565
13ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 255676 ต.ค. 2565
14ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือองค์กรและสถานประกอบการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ6 ต.ค. 2565
15ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนเดือน กันยายน 2565 ครั้งที่ 16 ต.ค. 2565
16ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 25655 ก.ค. 2565
17ประกาศ เรื่องการประมูลให้เช่าร้านค้า(ซุ้ม)ของเทศบาลตำบลแหลมงอบ1 มิ.ย. 2565
18ประกาศ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเช่าร้านค้า (ซุ้ม) จำหน่ายสินค้า31 พ.ค. 2565
19ประกาศนโยบายก๊าซเรือนกระจก10 พ.ค. 2565
20ประกาศ งดเผาเศษวัสดุทุกชนิดในที่โล่ง20 เม.ย. 2565

1 2 3 4 5.....   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
98
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
237
เดือนที่แล้ว
5,252
ปีนี้
42,053
ปีที่แล้ว
40,875
ทั้งหมด
102,361
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 98 126 237 5,252 42,053 40,875 102,361 44.200.117.166