ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1ขั้นตอนการยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี27 มิ.ย. 2566
2การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษษสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น14 มี.ค. 2566
3การขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์14 มี.ค. 2566
4การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ14 มี.ค. 2566
5การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ14 มี.ค. 2566
6การขอต่อหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานสะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร14 มี.ค. 2566
7การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานสะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร14 มี.ค. 2566
8การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ14 มี.ค. 2566
9การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ14 มี.ค. 2566
10การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ14 มี.ค. 2566
11การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ14 มี.ค. 2566
12การขอต่ออายุจัดตั้งสถานทีจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร14 มี.ค. 2566
13การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนกิจสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน14 มี.ค. 2566
14การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด14 มี.ค. 2566
15การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด14 มี.ค. 2566
16การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร14 มี.ค. 2566
17รับแจ้งเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์17 มิ.ย. 2565
18การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร20 ก.ค. 2564
19การออกใบอนุญาตขุดดินหรือถมดิน20 ก.ค. 2564
20การลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ29 มิ.ย. 2564

1 2 3 4 5.....   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
145
เมื่อวานนี้
227
เดือนนี้
6,002
เดือนที่แล้ว
6,223
ปีนี้
54,041
ปีที่แล้ว
40,875
ทั้งหมด
114,349
ไอพี ของคุณ
18.207.160.97
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 145 227 6,002 6,223 54,041 40,875 114,349 18.207.160.97