ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษษสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น14 มี.ค. 2566
2การขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์14 มี.ค. 2566
3การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ14 มี.ค. 2566
4การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ14 มี.ค. 2566
5การขอต่อหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานสะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร14 มี.ค. 2566
6การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานสะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร14 มี.ค. 2566
7การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ14 มี.ค. 2566
8การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ14 มี.ค. 2566
9การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ14 มี.ค. 2566
10การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ14 มี.ค. 2566
11การขอต่ออายุจัดตั้งสถานทีจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร14 มี.ค. 2566
12การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนกิจสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน14 มี.ค. 2566
13การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด14 มี.ค. 2566
14การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด14 มี.ค. 2566
15การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร14 มี.ค. 2566
16รับแจ้งเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์17 มิ.ย. 2565
17การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร20 ก.ค. 2564
18การออกใบอนุญาตขุดดินหรือถมดิน20 ก.ค. 2564
19การลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ29 มิ.ย. 2564
20การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. ศพด.ทต.แหลมงอบ29 มิ.ย. 2564

1 2 3 4 5.....   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
135
เมื่อวานนี้
386
เดือนนี้
5,423
เดือนที่แล้ว
3,318
ปีนี้
11,832
ปีที่แล้ว
40,875
ทั้งหมด
72,140
ไอพี ของคุณ
34.239.173.144
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 135 386 5,423 3,318 11,832 40,875 72,140 34.239.173.144