ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล22 ก.ย. 2566
2ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล3 ก.ค. 2566
3ประกาศ ก.ท.จ. ตราด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียวความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครู พ.ศ. 256219 เม.ย. 2565
4ประกาศ ก.ท.จ. ตราด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลสายงานการสอน พ.ศ. 2561 19 เม.ย. 2565
5ประกาศ เรื่อง มาตรการลงโทษทางวินัยของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงาานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256520 ต.ค. 2564
6ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหาารงานด้วยความสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256520 ต.ค. 2564
7ประกาศ เรื่อง มาตรการการให้รางวัลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแหลมงอบ20 ต.ค. 2564
8ประกาศ เรื่อง จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงาานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256520 ต.ค. 2564
9ประกาศ เรื่อง ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเพิ่มขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) ประจำปี พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2564)20 ต.ค. 2564
10การประกาศ เรื่อง การกำหนดวันมาทำงานสายที่นายกเทศมนตรีกำหนดเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256514 ต.ค. 2564
11ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพน้ักงานเทศมบาล15 ก.ย. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
91
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
237
เดือนที่แล้ว
5,252
ปีนี้
42,053
ปีที่แล้ว
40,875
ทั้งหมด
102,361
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 91 126 237 5,252 42,053 40,875 102,361 44.200.117.166