ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256631 ต.ค. 2565
2กำหนดระยะเวลาลดขัั้นตอนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256521 ต.ค. 2564
3กำหนดระยะเวลาลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 256521 ต.ค. 2564
4ประกาศกำหนดระยะเวลาลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25645 ต.ค. 2563
5ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อแจ้งเกิด หรือแจ้งตาย หรือย้ายที่อยู่ หรือกำหนดเลขบ้าน ในเขตเทศบาลตำบลแหลมงอบ17 เม.ย. 2563
6ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนารับรองนิติบุคคล เพื่อติดต่อการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร และอื่นๆ ในเทศบาลตำบลแหลมงอบ16 เม.ย. 2563
7ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนารับรองนิติบุคคล เพื่อติดต่อการให้บริการในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแหลมงอบ16 เม.ย. 2563
8ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนารับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อการขออนุญาตโดยใช้เครื่องขยายเสียงในที่ทำการเทศบาลตำบลแหลมงอบ16 เม.ย. 2563
9ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อติดต่อการเรียกเก็บภาษีป้าย ในเสำนักงานเทศบาลตำบลแหลมงอบ16 เม.ย. 2563
10ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพและการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ,เบี้ยความพิการ,และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์13 เม.ย. 2563
11ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ในสำนักงานเทศบาลตำบลแหลมงอบ13 เม.ย. 2563
12ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนารับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการจดทะเบียนพาณิชย์ในสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลตำบลแหลมงอบ13 เม.ย. 2563
13ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนารับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อการให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแหลมงอบ13 เม.ย. 2563
14ประกาศ กำหนดระยะเวลาลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25634 ต.ค. 2562
15ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอใบอนุยาติและหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการต่างๆ และการเขียนคำร้อง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม16 เม.ย. 2562

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
145
เมื่อวานนี้
227
เดือนนี้
6,002
เดือนที่แล้ว
6,223
ปีนี้
54,041
ปีที่แล้ว
40,875
ทั้งหมด
114,349
ไอพี ของคุณ
18.207.160.97
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 145 227 6,002 6,223 54,041 40,875 114,349 18.207.160.97