ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน กองช่าง เทศบาลตำบลแหลมงอบ ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)20 เม.ย. 2566
2รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลแหลมงอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)18 เม.ย. 2566
3รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลแหลมงอบ10 มี.ค. 2566
4ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองช่างเทศบาลตำบลแหลมงอบ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนธันวาคม 2565)4 ม.ค. 2566
5รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน กองช่างเทศบาลตำบลแหลมงอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565)14 ธ.ค. 2565
6รายงานาข้อมูลเชิงสถิติิการให้บริการประชาชน กองช่าง เทศบาลตำบลแหลมงอบ ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565)21 ก.ค. 2565
7ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือน ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565)19 เม.ย. 2565
8รายงานข้อมูลการใช้สนามกีฬาเทศบาลตตำบลแหลมงอบ ประจำปี 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)18 เม.ย. 2565
9รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน กองช่่่าง เทศบาลตำบลแหลมงอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส2 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565)11 เม.ย. 2565
10รายงานผลการใช้สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมงอบ ประจำเดือนมีนาคม 256511 เม.ย. 2565
11รายงานผลการใช้สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมงอบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25659 มี.ค. 2565
12ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ การให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)26 ก.พ. 2565
13ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแหลมงอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)26 ก.พ. 2565
14ข้อมูลเชิงสถิิติการให้บริการประชาชน กองช่าง ปีงบประมาณ 256524 ก.พ. 2565
15รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 117 ก.พ. 2565
16ข้อมูลผู้มารับบริการสนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมงอบ ประจำเดือน ตุลาคม 256415 ก.พ. 2565
17ข้อมูลผู้มาใช้บริการสนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมงอบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 256415 ก.พ. 2565
18ข้อมูลผู้มาใช้บริการสนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมงอบ ประจำเดือน ธันวาคม 256515 ก.พ. 2565
19ข้อมูลผู้มาใช้บริการสนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมงอบ ประจำเดือน มกราคม 256515 ก.พ. 2565
20สรุปสถิติผู้มาใช้บริการของเทศบาลตำบลแหลมงอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256230 ก.ย. 2562

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
145
เมื่อวานนี้
227
เดือนนี้
6,002
เดือนที่แล้ว
6,223
ปีนี้
54,041
ปีที่แล้ว
40,875
ทั้งหมด
114,349
ไอพี ของคุณ
18.207.160.97
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 145 227 6,002 6,223 54,041 40,875 114,349 18.207.160.97