ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองช่างเทศบาลตำบลแหลมงอบ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนธันวาคม 2565)4 ม.ค. 2566
2รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน กองช่างเทศบาลตำบลแหลมงอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565)14 ธ.ค. 2565
3รายงานาข้อมูลเชิงสถิติิการให้บริการประชาชน กองช่าง เทศบาลตำบลแหลมงอบ ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565)21 ก.ค. 2565
4ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือน ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565)19 เม.ย. 2565
5รายงานข้อมูลการใช้สนามกีฬาเทศบาลตตำบลแหลมงอบ ประจำปี 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)18 เม.ย. 2565
6รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน กองช่่่าง เทศบาลตำบลแหลมงอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส2 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565)11 เม.ย. 2565
7รายงานผลการใช้สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมงอบ ประจำเดือนมีนาคม 256511 เม.ย. 2565
8รายงานผลการใช้สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมงอบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25659 มี.ค. 2565
9ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ การให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)26 ก.พ. 2565
10ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแหลมงอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)26 ก.พ. 2565
11ข้อมูลเชิงสถิิติการให้บริการประชาชน กองช่าง ปีงบประมาณ 256524 ก.พ. 2565
12รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 117 ก.พ. 2565
13ข้อมูลผู้มารับบริการสนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมงอบ ประจำเดือน ตุลาคม 256415 ก.พ. 2565
14ข้อมูลผู้มาใช้บริการสนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมงอบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 256415 ก.พ. 2565
15ข้อมูลผู้มาใช้บริการสนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมงอบ ประจำเดือน ธันวาคม 256515 ก.พ. 2565
16ข้อมูลผู้มาใช้บริการสนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมงอบ ประจำเดือน มกราคม 256515 ก.พ. 2565
17สรุปสถิติผู้มาใช้บริการของเทศบาลตำบลแหลมงอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256230 ก.ย. 2562
18สรุปสถิติผู้มาใช้บริการของเทศบาลตำบลแหลมงอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256130 ก.ย. 2561

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
97
เมื่อวานนี้
110
เดือนนี้
310
เดือนที่แล้ว
3,091
ปีนี้
3,401
ปีที่แล้ว
40,875
ทั้งหมด
63,709
ไอพี ของคุณ
3.222.251.91
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 97 110 310 3,091 3,401 40,875 63,709 3.222.251.91