ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิช22 ก.ย. 2565
2กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมใงอบ จังหวัดตราด22 ก.ย. 2565
3นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแหลมงอบ9 ก.ย. 2565
4รายงานผลการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราดออนไลน์ระบบ Cisco webex Meeting2 ก.ย. 2565
5ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter) ของหน่วยงานตรวจสอบภายเทศบาลตำบลแหลมงอบ2 ก.ย. 2565
6รายงานการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652 ก.ย. 2565
7รายงาานการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภาายในที่เคยได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน1 ก.ย. 2565
8คำสั่งแต่งตั้งผู้ทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลแหลมงอบ18 ส.ค. 2564
9คำสั่งขอแก้ไขปรับปรุงคำสั่งเรื่องการแบ่งงาน มอบหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงาน ของหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลแหลมงอบ18 ส.ค. 2564
10รายงานการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของ อปท. ด้วยการตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง30 ก.ค. 2564
11กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256420 ก.ค. 2564
12กฎบัตรการตรวจสอบภายใน7 ก.พ. 2563
13แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 256327 ก.ย. 2562

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
135
เมื่อวานนี้
386
เดือนนี้
5,423
เดือนที่แล้ว
3,318
ปีนี้
11,832
ปีที่แล้ว
40,875
ทั้งหมด
72,140
ไอพี ของคุณ
34.239.173.144
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 135 386 5,423 3,318 11,832 40,875 72,140 34.239.173.144