ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลแหลมงอบ20 เม.ย. 2566
2แบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น11 เม.ย. 2566
3ประกาศ จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256521 ต.ค. 2564
4ประกาศการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะและหลักเกณฑ์เงื่อนไขการติดตั้้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ20 ก.ค. 2564
5ประกาศ เรื่องจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 25634 ต.ค. 2562

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
92
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
237
เดือนที่แล้ว
5,252
ปีนี้
42,053
ปีที่แล้ว
40,875
ทั้งหมด
102,361
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 92 126 237 5,252 42,053 40,875 102,361 44.200.117.166