ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


1
 ตัดหญ้าทำความสะอาด บริเวณหาดทรายเทียม,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันที่ 9 – 12 มกราคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแหลมงอบ ดำเนินการตัดหญ้าทำความสะอาด บริเวณหาดทรายเทียม ชุมชนหินกลาง เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
09 มกราคม 2566

มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป ให้แก่ผู้ที่มีปัญหาภาวะกลั้นขับถ่าย,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันที่ 5 มกราคม 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแหลมงอบ นำโดย นายนรศักดิ์ เงางาม รองประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ออกมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้กับผู้ที่มีภาวะปัญหาการกลั้นขับถ่ายในเขตเทศบาลตำบลแหลมงอบ จำนวนทั้งหมด 7 ราย
05 มกราคม 2566

ลอกรางระบายน้ำ ณ บริเวณร้านริมทะเลซีฟู๊ด,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันนี้(วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566)งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแหลมงอบ ได้ดำเนินการลอกรางระบายน้ำ ทำความสะอาด กำจัดเศษขยะมูลฝอย และดินโคลนต่างๆที่อุดตันรางระบายน้ำ ณ ซอยหินสบ๋าย บริเวณหน้าร้านอาหารริมทะเล เพื่อแก้ไขปัญหารางระบายน้ำอุดตันจากสิ่งปฏิกูลทำให้น้ำไหลไม่สะดวก ระบายน้ำได้ดีขึ้น
03 มกราคม 2566

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแหลมงอบ นำโดย นายนรศักดิ์ เงางาม รองนายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ พร้อมด้วยนางสาวสุชาดา หวลถนอม ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลแหลมงอบ ร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ณ วัดแหลมมะขาม
29 ธันวาคม 2565

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน รร.แหลมงอบวิทยาคม,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันนี้(วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565) เวลา 10.00น. นายชัยพฤกษ์ สนธิศิริ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม ณ สนามกีฬาโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม
28 ธันวาคม 2565

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันนี้(วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565)เวลา 10.00น.เทศบาลตำบลแหลมงอบ นำโดยนายนรศักดิ์ เงางาม รองนายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ พร้อมด้วยนางสาวสุชาดา หวลถนอม ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลแหลมงอบ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย "วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
28 ธันวาคม 2565

 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแหลมงอบ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันนี้ (23 ธ.ค. 65) เวลา 13.30 น. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลแหลมงอบ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแหลมงอบ ณ ห้องประชุมสุดขอบฟ้า สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมงอบ
23 ธันวาคม 2565

 ร่วมกิจกรรมการจัดงานครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี กรมหลวงชุมพรฯ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันนี้ (19 ธันวาคม 2565) เวลา 07.25 น. นายชัยพฤกษ์ สนธิศิริ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ ร่วมกิจกรรมการจัดงานครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
19 ธันวาคม 2565

 ชมรมผู้สูงอายุ ทต.แหลมงอบเข้าร่วมกิจกรรม อบจ.ตราด,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565) งานสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลแหลมงอบ ได้นำผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย สร้างเสริมสุขภาพกายใจผู้สูงอายุจังหวัดตราด ประจำปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
15 ธันวาคม 2565

การประกวดนางฟ้าจำแลง,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
การประกวดนางฟ้าจำแลง 2022 วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลด้านการท่องเที่ยวอำเภอแหลมงอบ
09 ธันวาคม 2565

ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ซ.ยายม่อมและซ.หินสบ๋าย,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันนี้ (วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565) กองช่างเทศบาลตำบลแหลมงอบ ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ณ ซอยยายม่อมและซอยหินสบ๋าย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา
09 ธันวาคม 2565

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย),เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันนี้ (9 ธ.ค. 65) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลแหลมงอบ จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดย นายชัยพฤกษ์ สนธิศิริ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ กล่าวประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน พร้อมกับแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน ด้วยการใช้กลไกลประสานความร่วมมือกับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ภาคประชาสังคมผ่าน Facebook สำนักงาน ป.ป.ช. ณ ห้องประชุมสุดแดนบูรพา ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมงอบ
09 ธันวาคม 2565

 การแสดงโชว์ว่าวนานาชาติ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
07 ธันวาคม 2565

การแสดงของนักเรียน,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
07 ธันวาคม 2565

งานกินลม ชมว่าวนานาชาติ เทศกาลอาหารทะเลและอาหารพื้นบ้านตราด,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
07 ธันวาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 31  (451 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
97
เมื่อวานนี้
110
เดือนนี้
310
เดือนที่แล้ว
3,091
ปีนี้
3,401
ปีที่แล้ว
40,875
ทั้งหมด
63,709
ไอพี ของคุณ
3.222.251.91
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 97 110 310 3,091 3,401 40,875 63,709 3.222.251.91