ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


1
ปรับภูมิทัศน์โดยรอบกระโจมไฟและลานแสด็จพ่อ ร. 5,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2566) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแหลมงอบ ดำเนินการตัดหญ้าและทำความสะอาดโดยรอบกระโจมไฟและบริเวณลานพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

06 พฤศจิกายน 2566

ดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ใส่ทรายอะเบท ณ ชุมชนยายม่อม พร้อมพ่นสารเคมีกำจัดยุงบริเวณโรงเรียนชุมชนแหลมงอบเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแหลมงอบ ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทั้ง 5 ชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแหลมงอบได้ดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ใส่ทรายอะเบท ณ ชุมชนยายม่อม พร้อมพ่นสารเคมีกำจัดยุงบริเวณโรงเรียนชุมชนแหลมงอบเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ
31 ตุลาคม 2566

ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟส่องเเสงสว่างสาธารณะ บริเวณทางเข้าสนามกีฬาและไฟส่องเเสง สว่างที่ลาน เสด็จพ่อรัชกาลที่ 5  เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 กองช่างเทศบาลตำบลแหลมงอบ ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟส่องเเสงสว่างสาธารณะ บริเวณทางเข้าสนามกีฬาและไฟส่องเเสง สว่างที่ลาน เสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา
26 ตุลาคม 2566

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแหลมงอบ เพื่อการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567  ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแหลมงอบ เพื่อการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมสุดแดนบูรพา (ชั้น2) เทศบาลตำบลแหลมงอบ โดยมีนายชัยพฤกษ์ สนธิศิริ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบเป็นประธานในการประชุม
26 ตุลาคม 2566

จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแหลมงอบ ณ ห้องประชุมสุดแดนบูรพา(ชั้น2) สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมงอบ เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันนี้ (วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566) เวลา 13.30 น. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแหลมงอบ ณ ห้องประชุมสุดแดนบูรพา(ชั้น2) สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมงอบ เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นางสาวสุชาดา หวลถนอม ปลัดเทศบาลตำบลแหลมงอบเป็นประธานในการประชุม

25 ตุลาคม 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้  ณ บริเวณวัดแหลมงอบ  เพื่อความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันการหักโค่นของต้นไม้,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันนี้ (วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 ) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ณ บริเวณวัดแหลมงอบ เพื่อความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันการหักโค่นของต้นไม้
25 ตุลาคม 2566

ประชุมคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบ 2567,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแหแหลมงอบ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุม 2 สุดขอบฟ้าเทศบาลตําบลแหลมงอบ

24 ตุลาคม 2566

 พิธีวางพวงมาลา วันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายชัยพฤกษ์ สนธิศิริ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ พร้อมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลแหลมงอบ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (ประภาคารอำเภอแหลมงอบ)

23 ตุลาคม 2566

 ปรับภูมิทัศน์โดยรอบกระโจมไฟและลานแสด็จพ่อ ร. 5,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2566) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแหลมงอบ ดำเนินการตัดหญ้าและทำความสะอาดโดยรอบกระโจมไฟและบริเวณลานพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

20 ตุลาคม 2566

 ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566) เวลา 09.00 น. นายชัยพฤกษ์ สนธิศิริ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ ร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (21 ตุลาคม) ณ ศาลาการเปรียญ วัดเนินดินแดง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

20 ตุลาคม 2566

ประชุมพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566) เวลา 10.00 น.นายชัยพฤกษ์ สนธิศิรินายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ เข้าร่วมประชุมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดตราด เพื่อพิจารณาว่าการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจะเป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัดตราด ตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ.2537 ข้อ 2(5) ออกตามความใน พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 หรือไม่ อย่างไร
ผลการพิจารณาพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ บริเวณหินเรียงป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลานหินยายม่อม และบริเวณซอยเทศบาล 7 ไม่ผ่านทั้ง 2 แห่ง เทศบาลตำบลแหลมงอบจะหาแนวทางในการดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวต่อไป
19 ตุลาคม 2566

ติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ณ บริเวณหาดทรายเทียมและบริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมงอบ ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 กองช่างเทศบาลตำบลแหลมงอบ ได้ดำเนินการติดตั้งเสาไฟโซล่าเซลล์ ณ บริเวณหาดทรายเทียมและบริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมงอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการสถานที่ดังกล่าว
ขอขอบคุณ ดร.วิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ที่ได้ให้การสนับสนุนเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์และขอขอบคุณ นายสุชาติ ทัศวิล สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เขต1 และ นายเทวัญ วรรณโกสิทธิ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เขต2 ทีได้ร่วมประสานโครงการติดตั้งเสาไฟโซล่าเซลล์จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
19 ตุลาคม 2566

ประชุมพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566) เวลา 10.00 น.นายชัยพฤกษ์ สนธิศิรินายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ เข้าร่วมประชุมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดตราด เพื่อพิจารณาว่าการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจะเป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัดตราด ตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ.2537 ข้อ 2(5) ออกตามความใน พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 หรือไม่ อย่างไร
ผลการพิจารณาพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ บริเวณหินเรียงป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลานหินยายม่อม และบริเวณซอยเทศบาล 7 ไม่ผ่านทั้ง 2 แห่ง เทศบาลตำบลแหลมงอบจะหาแนวทางในการดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวต่อไป
19 ตุลาคม 2566

ตรวจพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 น. นายชัยพฤกษ์ สนธิศิริ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ พร้อมกองช่างเทศบาลตำบลแหลมงอบ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดตราด ตรวจพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ บริเวณหินเรียงป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลานหินยายม่อม และบริเวณซอยเทศบาล 7 เพื่อพิจารณาว่าการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัดตราด ตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ.2537 ข้อ 2(5) ออกตามความใน พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 หรือไม่ อย่างไร

17 ตุลาคม 2566

 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ วัดบางปิดบน,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลแหลมงอบ นำโดย นายชัยพฤกษ์ สนธิศิริ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ พร้อมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลแหลมงอบ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย"วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" โดยร่วมปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณวัดบางปิดบน

16 ตุลาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 42  (616 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
145
เมื่อวานนี้
227
เดือนนี้
6,002
เดือนที่แล้ว
6,223
ปีนี้
54,041
ปีที่แล้ว
40,875
ทั้งหมด
114,349
ไอพี ของคุณ
18.207.160.97
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 145 227 6,002 6,223 54,041 40,875 114,349 18.207.160.97