ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


1
ดำเนินการเทยางมะตอยรอบตะแกงฝาปิดท่อระบายน้ำ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566) กองช่างเทศบาลตำบลแหลมงอบได้ดำเนินการเทยางมะตอยรอบตะแกงฝาปิดท่อระบายน้ำ เพื่อปรับความสูงให้เท่ากับระดับพื้นผิวถนน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา

02 กุมภาพันธ์ 2566

สวมใส่ผ้าไทยผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณ วรี นารีรัตนราชกัญญา” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันนี้(วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566) เทศบาลตำบลแหลมงอบ นำโดย นายชัยพฤกษ์ สนธิศิริ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลแหลมงอบ สวมใส่ผ้าไทยผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณ วรี นารีรัตนราชกัญญา” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2566

24 มกราคม 2566

นำผู้พิการเข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดตราด ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายนรศักดิ์ เงางาม รองนายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบได้รับมอบป้ายสัญลักษณ์สถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน และงานสวัสดิการสังคม นำผู้พิการเข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดตราด ประจำปี 2565 ณ หอประชุมศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดตราด

20 มกราคม 2566

ลงพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำกัดเซาะชายฝั่งทะเล บริเวณ ซอย 7 เทศบาลตำบลแหลมงอบ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันนี้วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 นางสาวสุชาดา หวลถนอม ปลัดเทศบาลตำบลแหลมงอบ พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลแหลมงอบ ลงพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำกัดเซาะชายฝั่งทะเล บริเวณ ซอย 7 เทศบาลตำบลแหลมงอบ เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

19 มกราคม 2566

ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ซ. หินสบ๋าย,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันนี้วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 กองช่างเทศบาลตำบลแหลมงอบ ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ซ. หินสบ๋าย เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา

19 มกราคม 2566

เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "วันวีรกรรมทหารเรือไทย ในยุทธนาวีที่เกาะช้าง” ครั้งที่ 35 ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันที่ 17 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลแหลมงอบ นำโดยนายชัยพฤกษ์ สนธิศิริ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ พร้อมนางสาวสุชาดา หวลถนอม ปลัดเทศบาลตำบลแหลมงอบและข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแหลมงอบ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “วันวีรกรรมทหารเรือไทย ในยุทธนาวีที่เกาะช้าง” ครั้งที่ 35 ประจำปี 2566 ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมงอบ จังหวัดตราด

17 มกราคม 2566

ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมงอบ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันที่ 16 มกราคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแหลมงอบ ได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมงอบ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

16 มกราคม 2566

ลงพื้นที่ทำความสะอาด ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง เพื่อจัดเตรียมสถานที่จัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวี,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันนี้วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแหลมงอบ ลงพื้นที่ทำความสะอาด ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง เพื่อจัดเตรียมสถานที่จัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้างที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17 – 21 มกราคม 2566

16 มกราคม 2566

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
14 มกราคม 2566

ดำเนินการตัดหญ้าทำความสะอาด บริเวณหาดทรายเทียม ชุมชนหินกลาง เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันที่ 9 – 12 มกราคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแหลมงอบ ดำเนินการตัดหญ้าทำความสะอาด บริเวณหาดทรายเทียม ชุมชนหินกลาง เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

09 มกราคม 2566

มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป ให้แก่ผู้ที่มีปัญหาภาวะกลั้นขับถ่าย,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันที่ 5 มกราคม 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแหลมงอบ นำโดย นายนรศักดิ์ เงางาม รองประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ออกมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้กับผู้ที่มีภาวะปัญหาการกลั้นขับถ่ายในเขตเทศบาลตำบลแหลมงอบ จำนวนทั้งหมด 7 ราย
05 มกราคม 2566

ลอกรางระบายน้ำ ณ บริเวณร้านริมทะเลซีฟู๊ด,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันนี้(วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566)งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแหลมงอบ ได้ดำเนินการลอกรางระบายน้ำ ทำความสะอาด กำจัดเศษขยะมูลฝอย และดินโคลนต่างๆที่อุดตันรางระบายน้ำ ณ ซอยหินสบ๋าย บริเวณหน้าร้านอาหารริมทะเล เพื่อแก้ไขปัญหารางระบายน้ำอุดตันจากสิ่งปฏิกูลทำให้น้ำไหลไม่สะดวก ระบายน้ำได้ดีขึ้น
03 มกราคม 2566

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแหลมงอบ นำโดย นายนรศักดิ์ เงางาม รองนายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ พร้อมด้วยนางสาวสุชาดา หวลถนอม ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลแหลมงอบ ร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ณ วัดแหลมมะขาม
29 ธันวาคม 2565

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน รร.แหลมงอบวิทยาคม,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันนี้(วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565) เวลา 10.00น. นายชัยพฤกษ์ สนธิศิริ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม ณ สนามกีฬาโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม
28 ธันวาคม 2565

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันนี้(วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565)เวลา 10.00น.เทศบาลตำบลแหลมงอบ นำโดยนายนรศักดิ์ เงางาม รองนายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ พร้อมด้วยนางสาวสุชาดา หวลถนอม ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลแหลมงอบ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย "วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
28 ธันวาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 31  (460 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
187
เดือนนี้
4,430
เดือนที่แล้ว
3,901
ปีนี้
20,994
ปีที่แล้ว
40,875
ทั้งหมด
81,302
ไอพี ของคุณ
34.204.166.236
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 8 187 4,430 3,901 20,994 40,875 81,302 34.204.166.236