ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


E-service

ข้อมูลการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566


-:- ประกาศ เรื่อง ปิดถนนชั่วคราว 
-:- ประชาสัมพันธ์ ไฟล์หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชนในรูปแบบคิวอาร์โค้ด 
-:- ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
-:- ประชาสัมพันธ์ การเปิดบริการผ่าน e - Service 
-:- ประกาศการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
-:- ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์สำรวจลูกน้ำยุงลายและพ่นสารเคมีกำจัดยุงในชุมชน 
-:- ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลของศาลจังหวัดตราด 
-:- ความรู้เรื่องการคลอดก่อนกำหนดของหญิงตั้งครรภ์ประจำวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2566 
-:- ขั้นตอนการยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 
-:- ประชาสัมพันธ์การยื่นคำขอรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรณีเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินถึงแก่ความตาย เพื่อให้ทายาททราบ 
ปรับภูมิทัศน์โดยรอบกระโจมไฟและลานแสด็จพ่อ ร. 5
ดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ใส่ทรายอะเบท ณ ชุมชนยายม่อม พร้อมพ่นสารเคมีกำจัดยุงบริเวณโรงเรียนชุมชนแหลมงอบเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ
ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟส่องเเสงสว่างสาธารณะ บริเวณทางเข้าสนามกีฬาและไฟส่องเเสง สว่างที่ลาน เสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแหลมงอบ เพื่อการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567
จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแหลมงอบ ณ ห้องประชุมสุดแดนบูรพา(ชั้น2) สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมงอบ เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ณ บริเวณวัดแหลมงอบ เพื่อความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันการหักโค่นของต้นไม้
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศ การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดทรายเทียม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.พรมรัตนา 2 หมู่ 1 ต.แหลมงอบ ประจำปีงบ พ.ศ. 2566 
-:- การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหาดทรายเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ เทศบาลตำบลแหลมงอบ 
-:- การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าชุมชนหินสบ๋าย (ต่อจาากโครงการเดิม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลแหลมงอบ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางและท่อระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีตรอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียม บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมงอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e -bidding) 
-:- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศ ยกเลิกประกาศ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมงอบ (ต่อจากโครงการเดิม) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมงอบ (ต่อจากโครงการเดิม) ด้วยวิิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-gp 
-:- ประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-gp 
-:- ประกาสผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถีึง เดือน ธันวาคม 2565) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565) 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นสัญญาประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือนเม.ย. พ.ศ. 2565 - มิ.ย. พ.ศ.2565) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้ร่ับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือฯ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการการก่อสร้างท่อระบายน้ำฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศราคากลางปฏิทินการท่องเที่ยววิถีตราด ปี 2566
คู่มือท่องเที่ยววิถีตราด
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ยายม่อม
หินกลางระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราดปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดตราดระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
145
เมื่อวานนี้
227
เดือนนี้
6,002
เดือนที่แล้ว
6,223
ปีนี้
54,041
ปีที่แล้ว
40,875
ทั้งหมด
114,349
ไอพี ของคุณ
18.207.160.97
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 145 227 6,002 6,223 54,041 40,875 114,349 18.207.160.97