ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


1
นางมาลัย  วังเจริญ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

ผู้สูงอายุในชุมชนบ้านยายม่อม ได้น้อมนำปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยการปลูกผักสวนครัวหลากหลายชนิดไว้รับประทาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน หากมีผักสวนครัวเหลือกินเหลือใช้ ก็จะนำมาแบ่งปันเพื่อนบ้าน หรือนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว ซึ่งเมล็ดพันธ์ที่ใช้ในการเพาะปลูกบางส่วน ได้มาจากการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนของเทศบาลตำบลแหลมงอบ

20 กันยายน 2564

นางสาววารี  แสงสุข,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

ผู้สูงอายุในชุมชนบ้านยายม่อม ได้น้อมนำปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยการปลูกผักสวนครัวหลากหลายชนิดไว้รับประทาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน หากมีผักสวนครัวเหลือกินเหลือใช้ ก็จะนำมาแบ่งปันเพื่อนบ้าน หรือนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการเพาะปลูกบางส่วน ได้มาจากการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนของเทศบาลตำบลแหลมงอบ

20 กันยายน 2564

นายสมใจ ทองละมุน ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

ผู้สูงอายุในชุมชนศาลเจ้าพ่อต้นยาง ได้น้อมนำปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยการปลูกผักสวนครัวหลากหลายชนิดไว้รับประทาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน หากมีผักสวนครัวเหลือกินเหลือใช้ ก็จะนำมาแบ่งปันเพื่อนบ้าน  หรือนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการเพาะปลูกบางส่วน ได้มาจากการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนของเทศบาลตำบลแหลมงอบ

20 กันยายน 2564

นางสาวสมทรง  โสมานันท์ ผู้สูงอายุในชุมชนบ้านยายม่อม ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยการปลูกผักสวนครัวหลากหลายชนิดไว้รับประทาน ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

นางสาวสมทรง  โสมานันท์ ผู้สูงอายุในชุมชนบ้านยายม่อม ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยการปลูกผักสวนครัวหลากหลายชนิดไว้รับประทาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน หากมีผักสวนครัวเหลือกินเหลือใช้ ก็จะนำมาแบ่งปันเพื่อนบ้าน หรือนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการเพาะปลูกบางส่วน ได้มาจากการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนของเทศบาลตำบลแหลมงอบ สมควรได้รับการยกย่องในฐานะผู้สูงอายุต้นแบบด้านการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9 โดยการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานในครัวเรือน และมีน้ำใจแบ่งปันแก่คนในชุมชนอีกด้วย

10 กรกฎาคม 2563

นางเพียน  ฤทธิศิลา ผู้สูงอายุในชุมชนบ้านยายม่อม ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

เชิดชูเกียรติบุคคล

นางเพียน  ฤทธิศิลา ผู้สูงอายุในชุมชนบ้านยายม่อม ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวัน โดยการปลูกผักสวนครัวหลากหลายชนิดไว้รับประทาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน หากมีผักสวนครัวเหลือกินเหลือใช้ ก็จะนำมาแบ่งปันเพื่อนบ้าน หรือนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการเพาะปลูกบางส่วน ได้มาจากการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนของเทศบาลตำบลแหลมงอบ

19 มิถุนายน 2563

นางแจ๋ว  บัวขาว ผู้สูงอายุในชุมชนบ้านยายม่อม ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

นางแจ๋ว  บัวขาว ผู้สูงอายุในชุมชนบ้านยายม่อม ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวัน โดยการปลูกผักสวนครัวหลากหลายชนิดไว้รับประทาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน หากมีผักสวนครัวเหลือกินเหลือใช้ ก็จะนำมาแบ่งปันเพื่อนบ้าน หรือนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการเพาะปลูกบางส่วน ได้มาจากการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนของเทศบาลตำบลแหลมงอบ

18 พฤษภาคม 2563

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (6 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
143
เมื่อวานนี้
227
เดือนนี้
6,002
เดือนที่แล้ว
6,223
ปีนี้
54,041
ปีที่แล้ว
40,875
ทั้งหมด
114,349
ไอพี ของคุณ
18.207.160.97
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 143 227 6,002 6,223 54,041 40,875 114,349 18.207.160.97